آسیب پذیری های رایج وب سایت ها - DOM BASED XSS

پیش تر در حملات XSS ، به بیان معرفی این حمله پرداختیم. اما نوع خطرناک تری از این شیوه حمله ، حملات Dom-Based XSS هستند. این حملات معمولاً تنها از طریق یک اسکنر نرم افزاری قابل شناسایی هستند زیرا برای اجرا از اسکریپت های نوشته شده در خود سایت استفاده می نمایند. بنابراین می باید روشی برای شناسایی آنها اتخاذ شود که بتواند همزمان و بدون ایجاد خطری برای وب سایت ، رفتار اسکریپت ها را تحت نظر داشته و آنها را اسکن نماید.
برای مطالعه این مطلب در لینک منبع اینجا کلیک کنید.